FANDOM


GRAV General Planetary Resources Edit

These Planet Resources are General Materials that can be mined throughout the planets.

Image Planet Resource Description
Grav Tree

WoodEdit

(Holz)

Most common outside. Rarely seen in caves or dungeons.

(дерево, один из основных ресурсов)

(Häufiger draußen, selten auch in Höhlen oder Dungeons)

Arbres : Donne du bois. Très commun à l'extérieur. Très rare dans les donjons ou les grottes.

De findes oftest udenfor. De bliver sjældnent set i grotter.

Fossil

FossilsEdit

(Fossilien)

More common outside. Less common in caves and dungeons.

(Ископаемое , один из основных ресурсов)

(Häufiger draußen, nicht so oft in Höhlen oder Dungeons)

Fossiles : Donne des fossiles. Très commun à l'extérieur. Très rare dans les donjons ou les grottes.

Mere udbredte udenfor. Befinder sig ikke så tit i grotterne.

Grav Gem

GemsEdit

(Edelsteine)

More common in caves and dungeons. Less common outside.

(Драгоценный камень,один из основных ресурсов)

(Häufiger in Höhlen oder Dungeons, nicht so oft draußen)

Gemmes : Donne des gemmes. Commun dans les grottes et les donjons. Plus rare à l’extérieur.

Findes oftest inde i grotterne. De er ikke så udbredte udenfor.

Ore

OreEdit

(Erz)

More common in caves and dungeons. Less common outside.

(Руда , один из основных ресурсов)

(Häufiger in Höhlen oder Dungeons, nicht so oft draußen)

Minerais : Donne du minerai. Commun dans les grottes et les donjons. Plus rare à l'extérieur.

Som med gems findes de oftest i grotterne, mens de er sværere at finde udenfor.

Edit

GRAV Special Planetary Resources Edit

These Special Planet Resources have unique qualities that either requires some extra steps or are unique in some way.

Image Planet Resource Description
2015-01-11 00058

FoodEdit

You must build a Farm, place some wood and it will then grow plants that you can use for food.

Also Drops on some Enemies.

(Еда , нужна для крафта и для сытости , можно добыть убивая мобов)

(Um an Nahrung zu kommen muss man eine Farm bauen. Um die Produktion zu starten, muss Holz hineingelegt werden)

Nourriture : On peut en trouver en tuant certains monstres. Vous pouvez également construire une ferme, y placer du bois pour en créer.

For at skaffe dig selv føde, må du bygge en lille futuristisk gård hvor du kan indsætte noget træ. Udfra træet vil planter så gro frem, som du kan benytte som mad.

2015-01-11 00047

Element XEdit

More common in caves and dungeons. Less common outside. In order to extract Element X you must build a Harvester. The Harvester requires a Blueprint.

(Нужен для покупки питомцев,прокачки скиллов и некоторых крафтов.)

(Häufiger in Höhlen und Dungeons, nicht so oft draußen. Um Element-X abzubauen benötigt man einen Harvester, den man durch eine Blaupause bekommt)

Élément X : Commun dans les grottes et les donjons. Pour récolter cette ressource, vous devez créer une batteuse (Harvester). Cette batteuse s'apprend via un plan (blueprint).

Element X findes for det mest i de forskellige grotter. De findes sjældnent udenfor. For at udgrave Element X bliver du nødt til at bygge et udgraver redskab ("Harvester"). For at bygge den, skal du anskaffe dig et blueprint.

GRAVArtifact

ArtifactEdit

You will need a World Artifact Decrypter. Depending on the level of the World Artifact, it can take game hours to unlock. The World Artifact Decrypter requires a Blueprint.

(Man benötigt einen Artefakt-Entschlüssler. Abhängig vom Level des Welt-Artefakts kann es mehrere Spielstunden dauern, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Für den Artefakt-Entschlüssler wird eine Blaupause benötigt.

(не понятно что там находится и как открыть , выглядит как сфера из земли , иннородного происхождения,можно собрать с помощью Artifact Decrypter)

Artefact : Vous aurez besoin d'un World Artifact Decrypter du lvl du World Artifact, il peut prendre des heures de jeu pour être débloqué. Le World Artifact Decrypter a besoin d'un Blueprint (=Plan) pour être débloqué.

For at åbne artifakter bliver du nødt til at bruge en verdens artifakt dekrypter ("World Artifact Decrypter"). Afhængigt af de artifakt du prøver at dekryptere kan det tage adskillelige spil timer. For at bygge dette redskab, bliver du nødt til at anskaffe dig et blueprint.

2015-01-11 00011

Loot CrateEdit

Loot crates are found randomly throughout the world. Mine it and you will get a ton of loot from it!

(Можно найти гуляя по миру , в нём много редких ресурсов)

(Beutekisten sind überall auf der Karte verteilt. Baue sie ab um jede Menge Gegenstände zu erhalten! )

Caisse de butin : Minez cette caisse pour obtenir une quantité importante de ressources. Elle peuvent se trouver partout dans le monde.

Byttekasser kan findes tilfældige steder rundt omkring i verdenen. Åben den med det samme redskab, som du f.eks. fælder træ med, og få en masse værdigenstande ud af den.

Edit

Crafting Resources Edit

Crafting Resources Used for Crafting Weapons, AMMO, Armor and other abilities in game.

General Crafting Resources Edit

Craft Item Description

Speed EssenceEdit

An Essence of Speed used for creating Speed Stims.

(Нужен для крафта Банки Ускорения бега)

(Eine Geschwindigkeits-Essenz. Wird benötigt um Speed Stims herzustellen)

Essence de vitesse : Une essence permettant de créer des Potions de vitesse.

En essens af fart som benyttes til at lave midlertidlige hastighedsforøgelser, der kaldes "Speed Stims".

Health EssenceEdit

An Essence of Healing used for creating Health Stims.

(Нужен для крафта Аптечки)

(Eine Gesundheits-Essenz. Wird benötigt um Health Stims herzustellen)

Essence de vie : Essence permettant de créer des Potions de vie.

En essens af liv som benyttes til, at lave "Health Stims", der giver en livsforøgelse, når de bruges.

Invisible EssenceEdit

An Essence of Invisibility used for creating Invisibility Stims.

(Нужен для крафта Зелья невидимости)

(Eine Unsichtbarkeits-Essenz. Wird benötigt um Invisible Stims herzustellen)

Essence invisible : Essence permettant de créer des Potions d'invisibilité.

En essens af usynlighed, som bruges til at lave "Invisibility Stims", der gør en usynlig i en kort tidsperiode.

Collapsed Star CoreEdit

The collapsed star core can somehow still be carried around.

Der kollabierte Sternen-Kern kann immer noch irgendwie rumgetragen werden.

Noyau d'étoile écrasé :

Edit

Crafting Type Description Area Range

WoodEdit

 Worn Acorn ALL
 Pristine Acorn 00-12
 Sapwood Piece 05-16
 Sapwood Chunk 09-16
 Crumpled Leaf 13-20
 Pristine Leaf 17-24
 Rough Bark 21-28
 Pristine Bark 25-32
 Lightning Struck Bark 29-36
 Decayed Heartwood 33-40
 Pristine Heartwood 37-44

FossilEdit

 Fleck Of Fossil ALL
 Rough Chunk 00-12
 Shiny Chunk 05-16
 Cracked Fossil Core 13-20
 Fossil Core 13-20
 Fossil Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44

OreEdit

 Meteor Ore ALL
 Contaminated Ore 00-12
 Radioactive Ore 05-16
 Bridgmanite Ore 13-20
 Pristine Bridgmanite 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44

GemEdit

 Gem Shard ALL
 Gem Chunk 00-12
 Colored Gem 05-16
 Flawless Shard 13-20
 Flawless Chunk 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44

Bug DogEdit

 Shell ALL
 Heart 00-12
 Claw 05-16
 Eyeball 13-20
 Spleen 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44

Flying BugEdit

 Shell ALL
 Stinger 00-12
 Wing 05-16
 Antenna 13-20
 Venom 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44
 Goo ALL

SlimeEdit

 Goo ALL
 Tongue 00-12
 Air Sac 5-16
 Spine 9-16
 Stomach 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40

GuardianEdit

 Brain ALL
 Glass Shard 00-12
 Helmet 05-16
 NanoChip 13-20
 Lvl4 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44

Tech HunterEdit

 Beak ALL
 Heart 00-12
 Lung 05-16
 Cortex 13-20
 Lvl4 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44

Day KillerEdit

 Horn ALL
 Jaw 00-12
 Skull 05-16
 Brain 13-20
 Spine 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44

Night KillerEdit

 Horn ALL
 Rib 00-12
 Ribcage 05-16
 Brain 13-20
 Spine 13-20
 Lvl5 17-24
 Lvl6 21-28
 Lvl7 25-32
 Lvl8 29-36
 Lvl9 33-40
 Lvl10 37-44

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.